Keuringen

KEURINGEN

Een medische keuring ligt in eerste instantie ten grondslag aan de uiteindelijke opstelling van een verzekeraar of UWV. Is de rapportage verkeerd of tendentieus, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de uitkering. De arbeidsdeskundige zal namelijk op basis van deze gegevens een belastbaarheidpatroon opstellen. Er staan veel gedupeerden in ons bestand die in meer of mindere mate ontevreden zijn over de wijze van keuren en de daaraan ten grondslag liggende uitkering die in geen verhouding staat tot hun klachten. Door deze problematiek aan te kaarten bij de uitkeringsinstelling (lees UWV of verzekeringsmaatschappij) en inhoudelijk ter discussie te stellen, proberen wij te bewerkstelligen dat deze mensen alsnog een uitkering krijgen die in overeenstemming is met de ernst van hun klachten. Vaak blijkt bij nader inzien dat de gedupeerden onterecht deze uitkering is onthouden. Meestal kwam dit door de starre regelgeving (WAO/WAZ), maar veelal ook door “keuringen” die niet de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Voorbeelden die bij ons bekend zijn 

NOODKREET van een bijna ex-WAO’er – Het verhaal, bezwaar en klachtbrief naar het UWV en andere instanties.
Tandarts met ME krijgt gelijk van de rechter  – ME gedupeerden kunnen mogelijk aan deze uitspraak iets hebben!
Je bent pas iemand als je ziek bent – ‘Soms is men gewoon op zoek naar een stukje erkenning’, meent hoogleraar sociale psychologie Bram Buunk. Lees en huiver….

Wet op de Medische keuringen 
De WMK legt het doen van medische keuringen aan banden. Onder een medische keuring wordt in de wet verstaan:

  • schriftelijke gezondheidsvragen
  • mondelinge gezondheidsvragen
  • een lichamelijk onderzoek

Medische keuringen mogen alléén door een arts worden verricht. Dit betekent dat een sollicitant aan een werkgever of een personeelsfunctionaris niets hoeft te vertellen over zijn of haar gezondheid, tenzij het van belang is voor de functie waarop iemand solliciteert. Bij de WAO-(her)keuring staat veel op het spel. De ervaring leert dat een goede voorbereiding een positieve invloed kan hebben op het resultaat.

De brochure ‘ Handleiding voor de (her)keuring ‘, een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, kan daarbij helpen. In deze brochure, geschreven door Ynske Jansen en geïllustreerd door Djanko, vindt u uitgebreide actuele informatie en adviezen voor de (her)keuring, met speciale aandacht voor de problemen die zich voordoen bij ziektes en gezondheidsklachten die bij de WAO-keuring als ‘moeilijk objectiveerbaar’ worden beschouwd. Het gaat daarbij niet alleen om ME/CVS, Fibromyalgie, het post whiplashsyndroom, chronische vermoeidheid, chronische pijn of psychische klachten, maar om veel meer aandoeningen. Het UWV heeft in totaal 82 aandoeningen bestempeld als ‘zachte diagnoses’. De meerderheid van de arbeidsongeschikten valt hieronder. In 60 praktische tips krijgt u gedegen advies. Ook de tien bijlagen bevatten onmisbare informatie, onder andere over de Functionele Mogelijkhedenlijst, waarin het UWV de gevolgen van uw gezondheidsproblemen voor uw functioneren vastlegt, de dubbele keuring, die soms bij ‘zachte diagnoses’ plaatsvindt, de diagnosecodes die het UWV gebruikt en welke daarvan zijn bestempeld als ‘zachte diagnose’ en adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV.