Uitkeringsbeleid

Uitkeringsbeleid arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aegon
Over het algemeen een verzekeraar waarover wij relatief weinig klachten krijgen. Maar…. àls er ook daadwerkelijk iets is, verwijzen zij het naar het land der fabelen. In de contacten verloopt het al net zo stroperig. De zaak inhoudelijk op z’n merites beoordelen en op basis daarvan handelen, is hen vreemd. Men durft niet terug te komen op eerder genomen beslissingen. Ondanks herhaalde pogingen om een recente zaak onder de aandacht te brengen, blijft men zelfs een verhelderend gesprek weigeren. Beslist NIET consumentvriendelijk!

Amersfoortse
De klachten die onder behandeling waren zijn voortvarend ter hand genomen en afgehandeld. Niet altijd een uitkomst waar de klant op gehoopt had, maar wel de intentie tot compromis. Over “dé  inkomensverzekeraar van Nederland” krijgen wij de laatste tijd opvallend weinig klachten. Het beleid zoals hiervoor beschreven zou best eens aangepast kunnen zijn… Contact goed!

Amev 
Over het algemeen een verzekeraar die oog heeft voor de mens achter de polis. Geen klachten meer.

Artsen Onderlinge
Geen bijzonderheden

Axa (Uap)
Volgt dezelfde strategie als de “oude” Movir m.b.t. de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Opvallend zijn de altijd terugkomende zelfde specialisten, artsen en arbeidsdeskundigen. Over het algemeen weinig nieuwe klachten.

Cardif 
Bij het gewone publiek is Cardif, een dochter van de Franse bankverzekeraar BNP Paribas, onbekend. De verzekeraar verkoopt zijn speciale polissen niet zelf aan het grote publiek, maar via banken en tussenpersonen. De overlijdensrisicoverzekeringen, die bijna altijd samen met een hypotheek worden verkocht, zijn gericht op de gewone werknemer in loondienst. Bij baanverlies of WAO wordt het inkomen aangevuld. Tot voor kort waren er zeer negatieve geluiden over deze verzekeraar. Na een bezoek van een delegatie van GAOS op het kantoor in Oosterhout aan Cardif, zijn de contacten verbeterd. Probleemgevallen die zich bij ons melden kunnen rekenen op een uiterst bereidwillige medewerking (eerst na zorgvuldige bestudering van de stukken onzerzijds) om alsnog tot een redelijk vergelijk te komen. Wij hebben ervaren dat een goede communicatie debet is aan het voorkomen van problemen en hebben thans een contactpersoon met wie wij kunnen overleggen. De verstandhouding is ook open en eerlijk!

Delta LLoyd
Enkele zaken zijn op een bevredigende manier opgelost. Contact goed. Geen nieuwe klachten.

Goudse
Weinig klachten.

Interpolis
Na een moeizame start is uiteindelijk toch de bereidheid getoond om klachten van gedupeerden serieus te nemen. De zaken uit het verleden zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost. Een “nieuwe zaak” laat echter weer de weerbarstige houding zien zoals we die destijds ook hebben ervaren. Na een openhartig gesprek met een delegatie van Stichting GAOS aan Interpolis in Tilburg, zal blijken of de bereidwilligheid om gezamenlijk tot een aanvaardbaar vergelijk te komen werkelijk uit de verf komt. Tot nu toe was het voor ons nog steeds niet glashelder!….

Movir
Na de overname door de ING-groep kunnen “moeilijke zaken”  weer besproken worden. Hiervoor was deze maatschappij onverzettelijk en hield vast aan de harde lijn. De samenwerking met Stichting GAOS verloopt thans geheel naar wens. Ook hier is de klachtenstroom enorm verminderd sinds de nieuwe directie het roer heeft omgegooid. Ook hier geldt: weinig nieuwe klachten. Prima gedaan Movir!

Nationale Nederlanden
De laatste jaren bereiken ons steeds minder klachten hetgeen zeker te danken is aan het nieuwe beleid m.b.t. de benadering van arbeidsongeschiktheid. Een enkele vastgelopen zaak werd op een “menselijke manier” opgelost. Contact goed!

Stad Rotterdam
Geen bijzonderheden.

Vita
Geen bijzonderheden.

Winterthur
Geen bijzonderheden.

Woudsend
Geen bijzonderheden.

Zlm 
Een positieve ervaring met een zeer moeilijke zaak. Prima benaderingswijze!

Zurich
Geen bijzonderheden.